١٣٩٩/٠۵/٢۶

گزارش جلسات پنجشنبه‌های رهپویانی - باید و نبایدهای فضای مجازی در سبک زندگی نوجوانان

جلسات پنجشنبه‌های رهپویانی کارگاه‌های مهارت محور ویژه والدین رهپویانی با محوریت ارتقا دانش و آگاهی خانواده های ویژه اولیاء گرامی مدارس رهپویان وصال شیراز

موضوع آموزش این هفته : باید و نبایدهای فضای مجازی در سبک زندگی نوجوانان

زمان : پنج شنبه 23 مردادماه 1399

مدرس : استاد باقری

جهت مشاهده فیلم این برنامه بر روی لینک زیر مراجعه نمایید .

 
جهت دریافت فایل صوتی این برنامه روی لینک زیر مراجعه نمایید.

دانلود  فایل صوتی
نظرات