١٣٩٩/٠۵/١۶

رأی‌گیری مردمی برای انتخاب برترین آثار ارسالی «جشن بزرگ غدیر»

در پی مشخص شدن نامزدهای راهیابی به دور نهایی « جشن بزرگ غدیر »، رأی‌گیری مردمی برای انتخاب برترین آثار  این دوره از جشنواره غدیر آغاز شد.

 آثار ارسالی در این دوره : (در قالب کلیپ یک دقیقه ای با موبایل ) به شرح زیر می باشد . 

تقلید صدا /  دوبله /  ستندآپ کمدی / دابسمش ولب خوانی آهنگ / مولودی خوانی / هنرهای رزمی / حرکات ورزشی و نمایشی

کاربران و اعضای سایت مجتمع آموزشی رهپویان وصال می توانند پس از ورود به سایت و انتخاب بخش رای گیری مردمی جشنواره ، با رویت آثار ارسالی دلخواه خود که در این مسابقه حضور دارد، نسبت به ثبت امتیاز و رأی خود در قسمت ثبت نظرات اقدام کنند.

راهنما : امتیاز خود را از صفر تا بیست ( 0 الی 20 )  به اثر شماره ...... ( شماره اثر ) ....... دهید . قسمت بعد هم نظرات خود را در این مورد ثبت نمایید. 

مثالی جهت امتیاز دهی در قسمت ثبت نظرات : 
                                                                  امتیاز 20 جهت اثر شماره 5 / اجرای عالی و با حس خوب داشت. 

فرصت ثبت رأی مردمی برای هر بخش از امروز آغاز شده است و تا پایان روز 17 مرداد ماه 1399 ادامه دارد، انتخاب نهایی آثار برتر در بخش مردمی نیز بر اساس تعداد رأی و بالاترین امتیاز صورت می گیرد.


 

کد :  01-110
نام و نام  خانوادگی:  اباالفضل عباسی 
پایه : اول دبستان پسرانه

 

کد :  02-110
نام و نام  خانوادگی: اباالفضل عباسی  
پایه : اول دبستان پسرانه

 

کد:  03 -110
نام و نام  خانوادگی:  سید حسین حجتی نیا 
پایه : اول دبستان پسرانه

 

کد:  04 -110
نام و نام  خانوادگی:  سید حسین حجتی نیا 
پایه : اول دبستان پسرانه

 

کد:  05 -110
نام و نام  خانوادگی: حسن شاپورجانی
پایه : اول دبستان پسرانه

 

کد:  06 -110
نام و نام  خانوادگی:  سید امیر محمد خادم 
پایه : اول دبستان پنجم

 

کد:  07 -110
نام و نام  خانوادگی: علیرضا ابراهیمی
پایه : هفتم - متوسطه اول پسرانه

 

کد:  08 -110
نام و نام  خانوادگی: کلانی 
پایه : چهارم دبستان پسرانه

 

کد:  09 -110
نام و نام  خانوادگی: محمد نام آور 
پایه : هفتم - متوسطه اول پسرانه

 

کد:  010 -110
نام و نام  خانوادگی: طاها جوانمردی
پایه : چهارم دبستان پسرانه

 

کد:  011 -110
نام و نام  خانوادگی: علی جوانمردی
پایه : ششم دبستان پسرانه

کد:  012 -110
نام و نام  خانوادگی: محمدطاها (میثاق) خلیلی
پایه : اول دبستان پسرانه

کد:  020 -110
نام و نام  خانوادگی: زهرا مسعود زاده 
پایه : پنجم دبستان دخترانه

 

کد:  021 -110
نام و نام  خانوادگی: سنا موید
پایه : پنجم دبستان دخترانه

 

کد:  022 -110
نام و نام  خانوادگی: سیده مهسا انجوی امیری 
پایه : ششم دبستان دخترانه

 

کد:  023 -110
نام و نام  خانوادگی: فاطمه دوست فاطمه 
پایه : دوم دبستان دخترانه

 

کد:  024 -110
نام و نام  خانوادگی: فاطمه مؤیدی  
پایه : ششم دبستان دخترانهکد:  025 -110
نام و نام  خانوادگی: نازنین زهرا زارعی
پایه :  

 

کد:  026 -110
نام و نام  خانوادگی: طهورا باقری
پایه :  کلاس سوم دبستان دخترانه

 


نظرات

شنبه 18 مرداد

زهرا

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

حسن

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

راحیل

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

محمد حسین

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

مسیح

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

پویا

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

یگانه

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

کاظم

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

علی

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

علی رضا

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

خلیل

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

رضا

امتیاز ۲۰ برای اثر ۱۱۰ -۰۱۱ و ۱۱۰-۰۱۰

شنبه 18 مرداد

سمیرا

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

مجید

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

معین

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

حسام

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

دریا

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

عرشیا

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

نگین

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

محمدطاها

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

محمدطاها

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

عرفان

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

امانی

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

محمدماهان

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

محمدرضا

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

مهراد

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

ماهان

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

سپهر

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

مبین

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

امیر حسین

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

روشنک

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

احسان

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

جلیل

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

جلیل

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

شنبه 18 مرداد

مرضیه

امتیاز ۲۰ برای کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱
عالین عالی

شنبه 18 مرداد

حسین

امتیاز ۲۰ به کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱
کوچک مردان من

جمعه 17 مرداد

مهسا

امتیاز ۲۰ به کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

جمعه 17 مرداد

هاشم

امتیاز ۲۰ به کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱
بسیار با استعداد و عالی

جمعه 17 مرداد

مریم

امتیاز ۲۰ جهت کد ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱
فوق العاده قوی و جذاب

جمعه 17 مرداد

محمد

امتیاز ۲۰ جهت اثر شماره ۱۱۰۰۱۰ و ۱۱۰۰۱۱

جمعه 17 مرداد

012_110 خیلی عالی بود

جمعه 17 مرداد

محمد طاها( میثاق) خلیلی

امتیاز ۲۰ جهت کد ۱۲ ....حس خیلی خوبی داشت

جمعه 17 مرداد

زهراء

دابسمش فاطمه دوست فاطمه

جمعه 17 مرداد

فاطیما بیگی

امتیاز 20 جهت اثر شماره ۰۲۳-۱۱۰ اجرای خیلی با احساس

جمعه 17 مرداد

جمعه 17 مرداد

مریم همتی

امتیاز20 جهت اثر شماره ۰۲۳-۱۱۰ اجرای عالی و خوشکل

جمعه 17 مرداد

محبوبه گلارا

امتیاز 20 جهت اثر شماره 023-110 اجرای عالییییییییییی

جمعه 17 مرداد

الف. فاطمی

امتیاز ۲۰ جهت اثر شماره 023-110 / اجرای خوب و با احساس

جمعه 17 مرداد

امتیاز 20 جهت اثر شماره ۰۲۳-۱۱۰ / اجرای عالی و با حس خوب و با کیفیت عالی داشت.

جمعه 17 مرداد

مریم بهارفرد

فاطمه دوست فاطمه کد ۰۲۳-۱۱۰ عالییییییییییی

جمعه 17 مرداد

زهراء

دابسمش فاطمه دوست فاطمه

جمعه 17 مرداد

فاطمه مویدی

۰۲۴_۱۱۰

جمعه 17 مرداد

فاطمه مویدی۱۱۰_۰۲۴
امتیاز۲۰

جمعه 17 مرداد

فاطمه مویدی ، امتیاز ۲۰ جهت اثر شماره ۰۲۴-۱۱۰ اجرای عالی و شادی بود

جمعه 17 مرداد

راصیه مویدی

کد ۱۱۰-۰۲۴ فاطمه مویدی امتیاز ۲۰. انتخاب اهنگ عالی .

جمعه 17 مرداد

فاطمه مویدی

امتیاز ۲۰ به شماره اثر ۰۲۴-۱۰۰ اجرای عالی و شادی بود

جمعه 17 مرداد

امتیاز 18به کار شماره 1

جمعه 17 مرداد

حسنا خدامی

امتیاز 20 برای اثر شماره 022 -110 به نام مهسا انجوی

جمعه 17 مرداد

محیا خدامی

امتیاز 20 برای اثر شماره 022 -110 به نام مهسا انجوی

جمعه 17 مرداد

فاطمه دوست فاطمه

۱۵جهت اجرای۰۲۳ بخاطر اجرای خوب وبا احساس

جمعه 17 مرداد

اباالفضل عباسی

۱۵جهت اثر ۰۱ بخاطر اجرای خوب

جمعه 17 مرداد

علیرضاابراهیمی

۱۵جهت اثر۰۷ بخاطر کار خوب وباذوق

جمعه 17 مرداد

فاطمه دوست فاطمه

کد ۰۲۳ بخاطر اجرای خوب وبااحساس

جمعه 17 مرداد

اباالفضل عباسی

۱۵ بخار اجرای خوب

جمعه 17 مرداد

محمدصدرا عطریان

لطفا راهنمایی بفرمائید آثاردانش آموزان چطوری ارسال میگردد ضمنا رای من به علیرضا ابراهیمی پایه هفتم با ۱۰ امتیاز میباشد

جمعه 17 مرداد

ارسلان حسنی

طاها جوانمردی کد010_110
عالی و بسیار پر انگیزه

جمعه 17 مرداد

محمد ابراهیمی

امتیاز20کد110-07

پنجشنبه 16 مرداد

2285757484

امتیاز 20 جهت شماره 7/صداهای متفاوت و دوبله شده جالبی بود.

پنجشنبه 16 مرداد

دانشور

برنامه شماره ۲۳ امتیاز ۱۸ اجرا خوب بود

پنجشنبه 16 مرداد

دانشور

اثر شماره ۲۲-۱۱۰ سیده مهسا انجوی امیری امتیاز ۲۰ اجرای خوب و جالبی داشت

پنجشنبه 16 مرداد

حجتی نیا

امتیاز 20 جهت آثار 3 و 4 -
امتیاز 18 برای اثر شماره 20