١٣٩٩/٠۵/١١

همراه با مشاور

هسته مشاور مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال با هدف پاسخ به سوالات، رفع مشکلات، ارتقا و برنامه ریزی های مورد نیاز دانش آموزان و خانواده ها،  به صورت حضوری و مجازی طرح "همراه با مشاور" را جهت خانواده بزرگ رهپویانی افتتاح نموده است . 

 

جهت تعیین وقت با مراجعه به فرم الکترونیکی زیر یا ارسال ، نام و نام خانوادگی دانش آموز و پایه تحصیلی را به شماره 09171192853 اقدام نمایید .

نظرات