١٣٩٩/٠۴/٠٩

بازدید حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد و جلسه با اعضای کادر مجتمع

 حضور حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد موسس مدارس رهپویان وصال در جمع کادر مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال و ارائه گزارش کار درباره فعالیت‌های مدارس  - تیرماه99


نظرات