هشتمین نشست آموزش خانواده با حضور دکتر مومن زاده
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
هشتمین نشست آموزش خانواده با حضور دکتر مومن زاده
هشتمین نشست آموزش خانواده ، پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال شیراز ، با حضور دکتر مومن زاده با موضوع | ...
هفتمین نشست آموزش خانواده با حضور دکتر مومن زاده
سه شنبه 27 فروردین 1398
هفتمین نشست آموزش خانواده با حضور دکتر مومن زاده
هفتمین نشست آموزش خانواده ، پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال شیراز ، با حضور دکتر مومن زاده با موضوع ...
ششمین نشست آموزش خانواده با حضور دکتر مومن زاده
دوشنبه 20 اسفند 1397
ششمین نشست آموزش خانواده با حضور دکتر مومن زاده
ششمین نشست آموزش خانواده پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال شیراز ، با حضور دکتر مومن زاده با موضوع | ...
جلسه آموزشی آموزگاران با والدین
شنبه 18 اسفند 1397
جلسه آموزشی آموزگاران با والدین
جلسه آموزشی آموزگاران با والدین کلاس های اول ، دوم و سوم  دبستان رهپویان وصال شیراز در جهت ادامه روند ...
پنجمین نشست آموزش خانواده
سه شنبه 30 بهمن 1397
پنجمین نشست آموزش خانواده
پنجمین نشست آموزش خانواده ، ویژه اولیاء دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال با حضور دکتر مومن زاده ...
چلسه چهارم آموزش خانواده - ویژه پدران
یکشنبه 30 دی 1397
چلسه چهارم آموزش خانواده - ویژه پدران
جلسه آموزش خانواده چهارم این بار ویژه پدران گرامی برگزار گردید . 
اولین جلسه آموزشی خانواده
دوشنبه 30 مهر 1397
اولین جلسه آموزشی خانواده
اولین جلسه آموزشی خانواده با حضور مدیر مجتمع و اولیای پیش دبستان و دبستان رهپویان وصال برگزار گردید. 

صفحه :